Dr. Joseph Lepselter

Dr. Joseph Lepselter

“ Novi UltraSpeed aplikator omogućava veliku stopu pokrivenosti za optimalne rezultate. Histologije pokazuju jasne dokaze oštećenja lipocita u hipodermu. s. ”

 

Dr. Joseph Lepselter, potpredsednik kliničkih poslova, Alma Lasers