Dr. Ziv Karni

Dr. Ziv Karni

“ Accent Prime, najnoviji dodatak Accent porodici proizvoda, sadrži novi UltraSpeed aplikator sa tehnologijom vođenih ultrazvučnih talasa. Ova inovacija drastično smanjuje vreme tretmana – za polovinu. ”

 

Dr. Ziv Karni, CEO i osnivač, Alma Lasers