Tehnologija

SLEDEĆA GENERACIJA OBLIKOVANJA TELA SA POSLEDNJIM TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

POSLEDNJE INOVACIJE:

UltraSpeed

UltraSpeed aplikator kombinuje novu vrstu ultrazvučne tehnologije sa ekstra velikom pločom aplikatora za oblikovanje tela velikom brzinom. Ovo je prvi uređaj kompanije Alma koji koristi ovu tehnologiju i isključivo je dostupan u okviru Accent Prime platforme. UltraSpeed sadrži sonotrodu u obliku ploče koja emituje vođene ultrazvučne talase kroz koncentrične profile radi zagrevanja ciljnog tkiva. Ultrazvučna energija se ujednačeno raspoređuje na celoj ciljnoj oblasti, uspešno utičući na uporne ćelije masti. Trajanje tretmana za celo područje abdomena se smanjuje na približno 20 minuta, a to za rezultuje manjim umorom izvođača tretmana, dok veličina mreže od 600 cm2 pokriva posebno veliko područje tretmana.

“Novi UltraSpeed aplikator omogućava veliku stopu pokrivenosti za optimalne rezultate. Histologije pokazuju jasne dokaze o oštećenju lipocita u hipodermu”

Dr. Joseph Lepselter, potpredsednik kliničkih poslova, Alma Lasers

Tune Face, Tune Large & Tune Periorbital

Accent Prime sadrži nove stacionarne aplikatore koji rade sa većom snagom i koriste hladni vakumski mehanizam za maksimalnu efikasnost tretmana. Vakumska tehnologija izoluje ciljnu oblast tretmana, zahvatajući tečnosti tkiva u okviru jednog definisanog dela, dok kontaktno hlađenje štiti kožu i smanjuje bolove. RF energija se koristi za stvaranje termalnog šoka za tkivo, a to rezultira fokusiranijim i koncentrisanijim tretmanom. Jedinstvena kombinacija smanjuje vreme tretmana i broj tretmana, postižući bolje rezultate.

TRAJNI REZULTATI UPOTREBOM KOMBINOVANIH TEHNOLOGIJA

Alma Accent - effective dielectric heating

Delotvorno dielektrično zagrevanje

Alma Accent koristi dielektrično zagrevanje – jedinstveni mehanizam pri kome se visoka energija radiofrekvencije (RF) prenosi direktno na tkivo, izazivajući brzu rotaciju svojih molekula vode (RF frekvencija od 40.68 MHz, pri kojoj se ostvaruje 40,68 miliona prenosa u tkivo po sekundi). Ova rotacija stvara trenje koje stvara snažnu i delotvornu toplotu. Sa obzirom na to da voda predstavlja većinski deo strukture kože, zagrevanje iz ovog mehanizma izaziva volumetrijske kontrakcije u koži – skupljajući postojeća vlakna i stimulišući stvaranje novog kolagena, pri čemu se unapređuje njena debljina i poravnanje. Visoka RF frekvencija omogućava duboko i homogeno zagrevanje koje postiže ujednačene rezultate.

Snažno podudaranje impedansi

Sa kapacitetom do 300 vati i minimalnim gubitkom energije podudaranjem impedansi, Alma Accent omogućava maksimalnu energiju za svaki tretman. Pri prenosu RF energije na tkivo, električni otpor tela čini da se energija reflektuje nazad do svog izvora. Sa najvećom maksimalnom energijom na tržištu, Accent delotvorno prevazilazi otpor tela, smanjujući reflektovanje i omogućujući da ciljno tkivo apsorbuje maksimalnu RF energiju.

Deep Unipolar pro

Alma Unipolar tehnologija (patentirana) omogućava fokusirano, bezbedno i duboko zagrevanje tkiva na različitim dubinama kože.
Unipolar funkcioniše putem jedne elektrode, isporučujući koncentrisanu RF energiju koja dopire do dubljih slojeva kože bez osećaja nelagodnosti pacijenta.

Fokusirana kontrola dubine

Nova Alma Accent tehnologija za kontrolu dubine omogućava vam da kontrolišete preciznu dubinu tretmana, sa fokusiranim zagrevanjem u okviru relevantnih slojeva tkiva.
Sa kontrolom promenljive dubine, lekari dobijaju fleksibilnost i preciznost za tretiranje ciljne oblasti na određenoj dubini koja je neophodna za optimalne rezultate. Dubinski i površinski pristupi tretmana mogu se kombinovati za potpuno prilagođeni tretman, u zavisnosti od ciljne oblasti tretmana, vrste kože/debljine i indikacije. Takođe se mogu koristiti za kombinovanu primenu na istu oblast, kako bi se postigli bolji rezultati.

Alma Accent’s Depth Control technology

Cold Shear Wave™ & Hot Ultrasound

Alma Accent sadrži patentiranu Cold Ultrasound Shear Wave tehnologiju za selektivno ciljanje na ćelije masti, dok okolno tkivo ostaje netaknuto. Vibracije smičućih talasa utiču na membrane, a to dovodi do postepenog razbijanja i oslobađanja uskladištene masti. Oštećene ćelije masti se onda odlažu iz tela kroz limfne sisteme. Accent takođe obezbeđuje toplu ultrazvučnu tehnologiju koja stvara kompresione ultrazvučne talase koji postižu visok nivo kavitacije – termalnim razbijanjem lokalnih masnih naslaga. Lekari mogu izabrati da rade u smičučim (,,hladnim”) ili kompresionim (,,toplotnim”) ultrazvučnim režimima korišćenjem istog aplikatora – ili kombinacijom obe metode za ostvarivanje maksimalnih rezultata.

Microplasma™

Upotrebom jedinstvene tehnologije mikroplazme, Accent Pixel RF™ modul omogućava tretman obnavljanja površine kože, i to ablacijom i zagrevanjem kože. Frakciona ablativna mikroplazma predstavlja blaži izvor energije koji značajno smanjuje rizik od postinflamatorne hiperpigmentacije (PIH). Kontrolisanom perforacijom i fokusiranom isporukom energije, Pixel RF utiče na pogođenu oblast, dok okolno zdravo tkivo ostaje netaknuto. Ovo dozvoljava koži da brže zaraste tokom regeneracije epiderma, ostvarujući bolje rezultate uz minimalni rizik i smanjeno vreme oporavka.

Impact™ (transepidermalna primena)

Radi održavanja i daljeg proširenja kliničkih rezultata koji se postižu radiofrekvencijom i ultrazvukom, patentirani Alma Impact™ modul koristi ultrazvučnu tehnologiju za isporučivanje aktivnih sastojaka ispod epidermalnog i dermalnog spoja. Kada se koža perforira upotrebom mikroplazma rolera (Pixel RF), Impact modul emituje naizmenične pozitivne i negativne talase akustičnog pritiska, gurajući topikalne agense kroz mikrokanale. Oscilirajuće akustičke vibracije stvaraju efekat guranja i povlačenja (push and pull) u kanalima, oslobađajuči nakupljenu međućelijsku tečnost i dozvoljavajući aktivnim sastojcima da dopru do ciljne dubine tkiva.